Volgens Henkjan Honing is iedereen die melodieën uit elkaar kan houden en maatgevoel heeft muzikaal. In essentie is de mens een muzikale diersoort, en waarom zou hij de enige zijn? Is muzikaliteit niet juist een eigenschap van álle dieren, een vermogen met een duidelijke biologische basis, zoals Charles Darwin vermoedde?


De laatste jaren worden meer en meer dieren gevonden met muzikale trekjes. Een wetenschappelijke mijlpaal was de grote geelkuifkaketoe Snowball, het eerste dier waarbij maatgevoel werd vastgesteld. Ook Ronan, een Californische zeeleeuw, bleek na training op de maat van muziek te kunnen bewegen. Honing doet in dit boek op spannende wijze verslag van zijn fascinerende onderzoek naar wat ons mensen tot muzikale dieren maakt.


BESTEL HIER

Honing overtuigt zijn publiek ervan dat iedereen muzikaal is.'

NRC Handelsblad | Recensie


'Ronan de zeeleeuw kan het echt beter dan ik: headbangen op ‘Boogie wonderland’. Ze doet het voor de vis, maar óók voor de lol’

NRC Handelsblad | Wetenschap

Spannend,

persoonlijk verslag van wetenschappelijk pionierswerk

‘Muzikaliteit is, net als eten, van levensbelang’

NRC Handelsblad | Leven


'Dit boek laat zien hoe wetenschap gewoonlijk is: een grillig zoekproces met veel open eindjes.'

Filosofie Magazine